Reciclaxe

Picture
Nesta páxina o que queremos explicar é todo o relacionado coa reciclaxe e as súas vantaxes no mundo. Explicaremos as consecuencias positivas e intentaremos facer que todas as personas colaboren para así, pouco a pouco, conseguir un lugar mellor no que habitar.

Na parte superior da páxina temos diferentes enlaces cos que conectar cás diferentes partes da nosa web. Alí encontraredes numerosa información sobre este tema, como: Saber que é a reciclaxe en profundidade e por qué se recicla, saber en que cubo se debe depositar cada elemento utilizados na vida cotiá, consecuencias positivas e negativas que esto produce, obxectos más difíciles de saber reciclar e definición e conceptos das tres R.


Todos os habitantes do mundo somos protagonistas tanto das solución coma dos problemas, o que queremos intentar é que, con un pouco de axuda e información, todos colaboremos neste proxecto e así consigamos, polo menos, reducir tanta contaminación que vaia afectando cara ao futuro.